1. Home
  2.   Onderwerpen
  3. Curatieve gezondheidszorg

Curatieve gezondheidszorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de kwaliteit van de geneeskundige zorg. Ziekenhuizen, huisartsen, apotheken en andere zorgaanbieders leveren die zorg. De kwaliteit moet voldoen aan verschillende eisen. Deze staan in onder andere de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Ook staan eisen in normen die verschillende zorgsectoren zelf opstellen. Dat doen ze in overleg met de IGZ en patiëntverenigingen.

Links in het menu vindt u de sectoren van de curatieve zorg waar de inspectie toezicht op houdt.

Uitgelicht


Grensapotheken

Grensapotheken

Apotheken die zorg leveren over grenzen van landen, kunnen niet altijd voldoen aan Nederlandse normen. Lees meer over hoe de IGZ hier toezicht op houdt.

Toezicht ambulancezorg

Toezicht ambulancezorg

Lees meer over wat u van de inspectie kunt verwachten in het toezicht op de ambulancezorg.