1. Home
 2.   Onderwerpen
 3.   Curatieve gezondheidszorg
 4. Alternatieve behandelaars

Alternatieve behandelaars

Alternatieve geneeswijzen zijn behandelwijzen en therapieën die afwijken van de gangbare geneeskundige zorg. Ze worden ook wel niet-reguliere, aanvullende of complementaire zorg genoemd. Vele verschillende therapeuten en behandelaars met heel verschillende achtergrond en opleiding bieden deze therapieën aan. Ook passen artsen en/of fysiotherapeuten alternatieve geneeswijzen soms als aanvulling op hun gangbare behandeling toe.

Er is geen wetenschappelijk bewijs dat alternatieve behandelwijzen ziektes genezen. Mensen zijn vrij om zelf te bepalen tot wie zij zich willen wenden als ze ziek zijn. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor de keuze voor een (alternatieve) behandeling.

Wat doet de IGZ?

De inspectie ziet toe op de kwaliteit en patiëntveiligheid van de geleverde zorg. Dat doet zij op basis van wetgeving en zogenoemde ‘veldstandaarden’ die over de kwaliteit zijn opgesteld. Voor het brede veld van de alternatieve behandelaars geldt een algemene wettelijke regel: de geleverde alternatieve zorg mag niet leiden tot schade aan de gezondheid van de cliënt. Ook mag hierop geen grote kans zijn.

De inspectie houdt toezicht op de alternatieve aanbieders via ontvangen meldingen over zorg die schade heeft veroorzaakt. Bij misstanden grijpt de inspectie in door maatregelen te nemen.

Lees ook: Wat verwacht de IGZ van alternatieve behandelaars?.

Hoe gaat de IGZ om met meldingen?

Als uit het vooronderzoek naar een melding blijkt dat er mogelijk sprake is van schade bij de patiënt of cliënt (of een grote kans daarop), dan voert de inspectie verder onderzoek uit:

 • Het onderzoek bestaat uit het verzamelen van informatie bij de melder en bij de zorgaanbieder. 
 • Zo nodig kan de inspectie de zorgaanbieder uitnodigen voor een gesprek. Of de inspectie gaat bij de alternatieve behandelaar op bezoek. 
 • Op grond van het onderzoek beoordeelt de inspectie of en welke maatregelen nodig zijn.

Het belangrijkste is te voorkomen dat de vastgestelde patiëntonveilige situatie voortduurt. En dat een dergelijke situatie zich niet kan herhalen.

Welke maatregelen kan de inspectie nemen?

Afhankelijk van de ernst van de situatie kan de inspectie onder andere: 

 • Een corrigerend gesprek voeren.
 • Opdragen een verbeterplan op te stellen en uit te voeren. 
 • Verscherpt toezicht instellen. Hierbij let de inspectie extra op de zorgaanbieder. 
 • Een aanwijzing of bevel geven. Dit om af te dwingen dat bijvoorbeeld verbetermaatregelen worden opgevolgd of gevaarlijk handelen wordt neergelegd. 
 • Een boete opleggen (bijvoorbeeld bij titelmisbruik).

Bij het vermoeden van een strafbaar feit kan de inspectie aangifte doen bij het Openbaar Ministerie (OM). Een BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaar kan worden ‘aangeklaagd’ bij de tuchtrechter.
In de regel maakt de inspectie maatregelen openbaar op deze website via een nieuwsbericht. Zie ook de uitleg over maatregelen van de IGZ.

Klacht of vraag over de alternatieve zorg?

Bent u ontevreden over de geleverde zorg door uw zorgaanbieder? Vaak kunt u verschillende stappen zetten om uw klacht op te lossen. Het Landelijk Meldpunt Zorg helpt u verder bij vragen en klachten over de kwaliteit van zorg. Het Landelijk Meldpunt Zorg is een onderdeel van de IGZ en neemt telefonisch contact met u op als u een vraag of klacht opstuurt, behalve als u aangeeft dit niet te willen.

Als u schade hebt opgelopen door de behandeling kan het Landelijk Meldpunt Zorg uw klacht voorleggen aan de inspecteurs. Ook vindt u op de website van het Landelijk Meldpunt Zorg meer informatie. Bijvoorbeeld over uw rechten als patiënt en eventuele andere organisaties die u verder kunnen helpen.