1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Curatieve gezondheidszorg
  4. Alternatieve behandelaars

Alternatieve behandelaars

In Nederland laten zich jaarlijks vele mensen behandelen door alternatieve beroepsbeoefenaren. Doorgaans gebeurt dit zonder noemenswaardige problemen. Maar wanneer de samenleving wordt opgeschrikt door gevaarlijke behandelpraktijken van alternatieve behandelaars, vraagt menigeen zich af 'wat doet de inspectie?'

Mensen zijn zelf verantwoordelijk om te kiezen voor reguliere zorg of het alternatieve circuit. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat alternatieve behandelwijzen ziektes genezen, maar ze kunnen aanvullend wel helpen.

Mensen die het alternatieve pad bewandelen mogen verwachten dat zij geen schade ondervinden of door de alternatieve behandeling een aanmerkelijke kans hebben op schade voor hun gezondheid. De keuze voor alternatieve zorg biedt minder garanties, omdat voor alternatieve zorg niet de kwaliteitsstandaarden bestaan zoals in de reguliere zorg.

Voor alternatieve zorgverleners gelden overigens de kwaliteitseisen en eisen aan de klachten- en geschillenbehandeling die voor alle zorgaanbieders gelden.

De cliënt bepaalt uiteindelijk zelf of hij/ zij een behandeling wil ondergaan en welke. Die keuze kan de cliënt natuurlijk alleen maar maken op basis van de juiste voorlichting over de aard van de ziekte, de diverse behandelingsmogelijkheden en de kansen en gevolgen van de diverse mogelijkheden en over de ervaringen van andere cliënten met die zorg. Dáár ligt een plicht van de zorgverlener, zowel alternatieve behandelaars als reguliere zorgverleners.

Alternatieve zorgverleners moeten hun patiënten goed voorlichten over het feit dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor hun alternatieve behandelmethode. Het is aan de patiënt om te controleren wat de status van de zorgverlener is.