1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Curatieve gezondheidszorg
  4. Abortushulpverlening

Abortushulpverlening

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de zorgverlening rond zwangerschapsafbrekingen in abortusklinieken en ziekenhuizen. Zwangerschapsafbrekingen mogen alleen plaatsvinden in een instelling die hiervoor een vergunning heeft. Het kader hiervan is de Wet afbreking zwangerschap (Wafz, 1984). In de Wafz staan voorschriften om de kwaliteit van de behandeling en een zorgvuldige besluitvorming te waarborgen.

In Nederland hebben 15 abortusklinieken en alle ziekenhuizen een vergunning voor het afbreken van een zwangerschap.

Wat doet de IGZ

De directies van deze klinieken en de ziekenhuizen moeten ieder kwartaal aan de inspectie leveren. Die gegevens gaan over de behandelingingen en zijn geannonimiseerd. Dit is geregeld in de Wafz. Deze registratieverplichting is voor de inspectie een belangrijk instrument voor het toezicht op deze instellingen.

De inspectie bezoekt ieder jaar een aantal klinieken. Ze onderzoekt daarnaast meldingen van een calamiteit door een patiënt of de instelling zelf (incidententoezicht). De regels en werkwijzen voor het melden staan in het Uitvoeringsbesluit Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Daarin staat ook meer over mogelijk onderzoek door de inspectie na een melding.

Resultaten in het toezicht

De inspectie brengt ieder jaar een rapportage uit over de abortushulpverlening in het voorgaande jaar. De Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap 2015 is de meest recente versie. Oudere versies kunt u terug vinden onder Publicaties.

Naast de jaarlijkse rapportage, is in 2013 het rapport ‘Verantwoorde zorg in abortusklinieken, met ruimte voor verbetering’ (pdf-bestand, 277 kB) verschenen. Hierin staan de bevindingen van de inspectie na onderzoek bij 14 abortusklinieken. De overkoepelende conclusie van het onderzoek: de zorg rond zwangerschapsafbreking voldoet in Nederland op de meeste onderdelen aan de voorwaarden voor verantwoorde zorg, waarbij de klinieken de abortuswet naleven.

Veldnormen in toezicht

De inspectie toetst aan de wet en de veldnormen of de kwaliteit van de geleverde zorg voldoende is. De veldnormen zijn ontwikkeld door wetenschappelijke verenigingen, zoals: 

Klacht of vraag over zorg over abortushulpverlening?

Bent u ontevreden over geleverde zorg? Het Landelijk Meldpunt Zorg helpt u verder bij vragen of klachten over de kwaliteit van geleverde zorg. Ook vindt u bij het meldpunt meer informatie. Bijvoorbeeld over het klachtenlandschap in de zorg. Maar ook over uw rechten als patiënt en eventuele andere organisaties die u verder kunnen helpen