1. Home
  2.   Melden
  3. Melden over zwijgcontracten

Melden over zwijgcontracten

De inspectie doet onderzoek naar zogenaamde ‘zwijgcontracten’ in de zorg. Dit zijn vaststellingsovereenkomsten tussen personen en zorginstellingen met een ongewenste inhoud.

Wat is een zwijgcontract?

De inspectie spreekt van een ongewenste inhoud als bijvoorbeeld één of meerdere van onderstaande punten staan opgenomen:

  • verplicht zwijgen;
  • afzien van een gang naar de tuchtrechter;
  • afzien van aangifte bij politie of openbaar ministerie om strafrechtelijke vervolging te ontlopen;
  • afzien van melden bij de inspectie.

Het toezicht van de inspectie heeft tot doel de kwaliteit en veiligheid van de zorg te bewaken. En overeenkomsten met een dergelijke inhoud staan hier haaks op.


Wat gaat de inspectie met uw informatie doen?

De inspectie wil met een breed onderzoek in kaart brengen wat voor soort vaststellingsovereenkomsten er worden gesloten. We willen weten waar in de zorgsector dit speelt, om welke redenen dit wordt gedaan.

Om dit te weten te komen is uw melding van groot belang! Als u zich meldt bij de inspectie, dan zullen wij persoonlijk met u de mogelijkheden bespreken. De inspectie wil informatie inwinnen en inzicht krijgen in de contracten om te bepalen of de vaststellingsovereenkomsten een ongewenste inhoud hebben. U kunt anoniem melden. De inspectie gaat zeer vertrouwelijk met uw informatie om.Hoe kan ik melden?

U kunt een e-mail sturen naar Meldpunt IGZ via meldpunt@igz.nl of telefonisch contact opnemen via 088 – 120 5000.
Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur.

U kunt ook een brief sturen naar:
Inspectie voor de Gezondheidszorg, Postbus 2518, 6401 DA Heerlen.

Zie ook