1. Home
  2.   Melden
  3. Melden als justitiële inrichting

Melden als justitiële inrichting

Justitiële inrichtingen moeten medische/geneeskundige handelingen die onder dwang worden toegepast melden bij de IGZ. Zij moeten melding maken bij aanvang en bij beëindiging van de medische/geneeskundige behandeling. Ook belangrijke tussentijdse wijzigingen van het beleid moeten worden gemeld bij de IGZ.

Meer informatie

Wat gebeurt er met uw melding?

De IGZ toetst jaarlijks een aantal gemelde medische/geneeskundige handelingen in de praktijk.
Niet op alle meldingen geeft de IGZ een terugkoppelingsreactie. Dit gebeurt alleen als het ingevulde formulier vragen heeft opgeroepen.