1. Home
 2.   Melden
 3. Melden Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz)

Melden Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz)

Vanuit de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) geldt voor alle Bopz-aangemerkte instellingen een meldingsplicht aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met betrekking tot een aantal aspecten betreffende de gedwongen opnemingen, de toepassing van dwangbehandeling, de toepassing van middelen of maatregelen in noodsituaties, de klachtbehandeling, verlof en ontslag.

Melden als zorgaanbieder

Vanaf 1 januari 2016 kunnen Bopz-aangemerkte instellingen meldingen via een digitaal formulier indienen bij de IGZ. In dit formulier vindt u welke informatie nodig is om de melding compleet en correct bij de inspectie in te dienen.

Om te kunnen inloggen in het meldformulier heeft u een vestigingsnummer nodig. Dit is het 12-cijferige nummer waarmee de vestiging waarover u wilt melden staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Op de website van de KvK vindt u meer informatie over de inschrijving van een vestiging in het Handelsregister.

Meer informatie

Overzicht verplichte meldingen en instellingen

Bopz-aangemerkte instellingen uit de Gehandicaptenzorg (GZ) en Verpleging en Verzorging (V&V) hoeven in tegenstelling tot instellingen uit de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) niet in alle gevallen te melden.

De tabel hieronder laat zien op basis van welke artikelen uit de Wet bopz aangemerkte instellingen verplicht zijn om melding te doen bij de inspectie.

Artikel Wet BopzVerplichte meldingenSector
Art. 14g lid 3Beslissing van de behandelaar op verzoek om schriftelijke verklaring van einde voorwaardelijke machtigingGGZ
Art. 34d lid 2ZelfbindingsverklaringGGZ
Art. 38 lid 6 en 38c lid 5Dwangbehandeling (aanvang en beëindiging)GGZ, GZ, V&V
Art. 39 lid 3Middel of maatregel (aanvang en beëindiging)GGZ, GZ, V&V
Art. 43 lid 3Afwijzing overplaatsingsverzoekGGZ, GZ, V&V
Art. 49 lid 2Beslissing op ontslagverzoekGGZ, GZ, V&V
Art. 58 lid 1 en 3

Maandlijst van patiëntnamen bij wie sprake is van:

Volgens artikel 58, lid 1:

 • Dwangopname
 • Verlof langer dan 60 uur + eventuele voorschriften
 • Voorwaardelijk verlof + voorwaarden
 • Voorwaardelijk ontslag + voorwaarden
 • Intrekking verlof en voorwaardelijk verlof
 • Intrekking voorwaardelijk ontslag
 • Ontslag
 • Overlijden + doodsoorzaak

Volgens artikel 58, lid 3: 

 • Beëindigde inbewaringstelling + verslag

 

 

 

 

GGZ, GZ, *V&V

* geldt niet voor cliënten met artikel 60-opname.

Art. 58 lid 4Ongeoorloofde afwezigheid en terugkeer na ongeoorloofde afwezigheidGGZ, GZ, V&V
Art. 58aBeëindiging voorwaardelijke machtigingGGZ

Meldplicht voor klachtencommissies en rechtbanken

Ook klachtencommissies van zorginstellingen (art. 41 Wet Bopz) en rechtbanken (art. 2 t/m 35; 14d; 34, 42, 43 Wet Bopz) hebben een meldingsplicht bij de IGZ. Vooralsnog kunnen zij Bopz-meldingen per email, fax of post versturen aan de inspectie:

Emailadres: registratiekantoorbopz@igz.nl
Faxnummer: 030 233 87 11
Postadres: Inspectie voor de Gezondheidszorg t.a.v. Registratiekantoor Bopz, Postbus 462, 3500 AL Utrecht