1. Home
  2.   Actueel
  3.   Nieuws
  4. Verscherpt toezicht verpleeghuis Pniël verlengd

Verscherpt toezicht verpleeghuis Pniël verlengd

Nieuwsbericht | 06-06-2017

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht op verpleeghuis Pniël met twee maanden verlengd. Pniël is een verpleeghuis in Rotterdam van de Lelie zorggroep. Daar verblijven mensen met lichamelijke aandoeningen en met dementie.

In augustus stelde de IGZ de verpleeghuizen Pniël en De Koningshof van de Lelie zorggroep onder verscherpt toezicht. De Koningshof is inmiddels gesloten.

Wat moet Pniël doen?

De inspectie ziet dat Pniël op een aantal terreinen de nodige verbeteringen heeft doorgevoerd. Maar er zijn verbeteringen nodig op de volgende punten, zoals:

  • De inspraak van de cliënt moet zichtbaar zijn in het cliëntdossier. De wensen en behoeften van de cliënt moeten ook in het dossier staan. Medewerkers van Pniël hebben meer tijd nodig om voldoende aandacht te kunnen geven aan de eigen regie van de cliënten. 
  • Medewerkers moeten meer tijd krijgen voor begeleiding, coaching en reflectie. 
  • Meldingen van dingen die mis gaan in de zorg moeten goed worden geanalyseerd. Alleen zo kan iedereen hiervan leren.

Hoe nu verder?

Het verscherpt toezicht loopt nog tot 1 juli 2017. De inspectie zal de komende tijd de voortgang in de gaten houden. Dat zal onder meer gebeuren door onaangekondigde bezoeken.

Meer informatie