1. Home
  2.   Actueel
  3.   Nieuws
  4. Ook toezicht op gebruik meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in verpleegzorg

Ook toezicht op gebruik meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in verpleegzorg

Nieuwsbericht | 06-12-2016

De Inspectie voor de Gezondheidszorg besteedt van oudsher aandacht aan kindermishandeling. De meldcode Kindermishandeling verbreedt ze nu naar nu naar de meldcode huiselijk geweld en mishandeling van volwassenen. Hoofdinspecteur Anja Jonkers: "Helaas is dat nodig. Zeker ouderen zijn regelmatig slachtoffer van mishandeling. Het komt vaker voor dan ons lief is."

Ouderenmishandeling, wat is dat dan?

Onder ouderenmishandeling valt:

  • Lichamelijke mishandeling, zoals slaan, knijpen of vastbinden;
  • Psychische mishandeling zoals weghouden van bezoek en post, pesten, bedreigen, afsnauwen of uitschelden;
  • Seksueel misbruik/geweld zoals gedwongen seksuele handelingen uitvoeren, ondergaan of getuige van zijn
  • Diefstal van geld of eigendommen.

Een voorbeeld

Anja Jonkers geeft een voorbeeld uit de praktijk: “Mevrouw Van der Ven is 86 jaar en woont in een instelling. Zij is alleenstaand. De laatste tijd komt haar kleinzoon steeds vaker om geld vragen. Eerst waren het kleine bedragen. Nu heeft hij zijn oma al eens stevig bij de armen gepakt, omdat zij hem niets wilde geven. Gevolg: blauwe plekken op haar beide armen en polsen. Zij draagt nu bloesjes met lange mouwen en truien om de plekken te verbergen. Zij is bang maar wil hier niets tegen doen. Want: "Het was vroeger zo’n leuk knulletje.”

Waarom doen we dit toezicht telefonisch?

“Zo kunnen we snel veel instellingen bereiken. We vragen of we een medewerker aan de telefoon kunnen krijgen. Met onze vragen krijgen wij snel zicht of medewerkers voldoende getraind zijn in het herkennen van mishandeling. We vinden vooral belangrijk dat juist de medewerkers die direct contact met de cliënt hebben hierin goed zijn getraind. We doen dit toezicht niet alleen in de V&V, maar ook bij de eerste hulp, huisartsenpraktijken, zelfstandige psychiaters en psychologen, ggz en gz instellingen en tandartsen. We vinden het als inspectie heel belangrijk dat er genoeg aandacht is voor dit onderwerp. Naar schatting worden jaarlijks 200.000 ouderen boven de 65 jaar mishandeld.
(bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderenmishandeling, geraadpleegd 2 december 2016).

Waarom vragen jullie naar medewerkers en niet naar managers of beleidsmedewerkers?

De inspectie vindt het belangrijk dat signalen van mogelijke mishandeling vroeg worden opgepikt. Anja Jonkers: “Daarom moeten juist de medewerkers die direct contact hebben met cliënten weten hoe om te gaan met zo’n signaal. Natuurlijk hoeven zij niet alle stappen uit de meldcode zelf te doorlopen, maar ze moeten wel weten waar met zo’n signaal heen te gaan, de meldcode helpt daarbij. En daarop hebben we onze vragen ook gericht.”