1. Home
  2.   Actueel
  3.   Nieuws
  4. Last onder dwangsom voor Stichting Warande

Last onder dwangsom voor Stichting Warande

Nieuwsbericht | 25-04-2017

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft Stichting Warande op 14 april jl. een last onder dwangsom gegeven. Warande kreeg eerder een aanwijzing. In deze aanwijzing stond dat de organisatie de medicatieveiligheid en cliëntdossiers op orde moest hebben. In december 2016 had Warande de medicatieveiligheid al op orde. De cliëntdossiers bleken nog niet bij alle locaties van Warande op orde zijn. Stichting Warande heeft daarmee niet aan dat gedeelte van de aanwijzing voldaan. Daarom legt de inspectie nu een last onder dwangsom op.

Wat moet Warande doen?

Warande moet zo snel mogelijk zorgen dat er voor alle bewoners een goed en actueel cliëntdossier is. Ieder cliëntdossier moet een logisch verband bevatten tussen aan de ene kant de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt en aan de andere kant de invulling van de zorg en behandeling. De cliënten en hun vertegenwoordigers moeten betrokken zijn bij het opstellen van het zorgplan en het ermee eens zijn. Het is belangrijk dat er een goed dossier is. Alle medewerkers moeten kunnen zien welke zorg iedere bewoner nodig heeft.

Vervolg

Stichting Warande krijgt 6 weken om aan de last te voldoen. Als zij niet binnen deze termijn aan de last voldoet, moet Warande - per week dat niet wordt voldaan - een dwangsom betalen van € 1.000,. Dit met een maximum van tien weken. Wanneer dan nog niet is voldaan aan de genoemde last, kan opnieuw een last onder dwangsom worden opgelegd. Eventueel met andere bedragen.

Meer informatie