1. Home
  2.   Actueel
  3.   Nieuws
  4. Inspecties publiceren Factsheet over toezicht bij Kleinschalige Jeugdhulp met Verblijf

Inspecties publiceren Factsheet over toezicht bij Kleinschalige Jeugdhulp met Verblijf

Nieuwsbericht | 30-08-2017

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg publiceren een handreiking aan gezinshuisouders, zorgboeren en directeuren van kleinschalige jeugdhulpvoorzieningen met verblijf. In de handreiking (factsheet) wordt o.a. uitgelegd hoe een toezichtbezoek plaatsvindt en wat de inspecties van dergelijke vormen van jeugdhulp verwachten.

De factsheet zal regelmatig worden geactualiseerd.

Het betreft een nadere toelichting op het Toetsingskader, waarin alle verwachtingen zijn beschreven. Dit Toetsingskader stond vanaf het begin van het toezicht op de website. Toch merken de inspecteurs na circa vijftig toezichtbezoeken dat nog niet iedereen precies weet wat de inspecties van hen verwachten. Vandaar deze handreiking, waarin ook nog enkele tips staan hoe aan deze verwachtingen kan worden voldaan.