1. Home
  2.   Actueel
  3.   Nieuws
  4. GGD’en voeren spreekuren seksuele gezondheid verantwoord uit

GGD’en voeren spreekuren seksuele gezondheid verantwoord uit

Nieuwsbericht | 15-05-2012

GGD’en voeren de spreekuren seksuele gezondheid op een verantwoorde wijze uit. Er zijn echter ook verbeteringen nodig, zoals onderhouden van deskundigheid, maken van samenwerkingsafspraken en verbeteren van de toegankelijkheid van het spreekuur. Deze verbeteringen zijn belangrijk om verspreiding van soa en hiv tegen te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Belang en aanleiding

Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) en hiv zijn een belangrijk volksgezondheidsprobleem. Daarom is het van belang deze infectieziekten te behandelen en verspreiding te voorkomen. De 28 GGD’en in Nederland verzorgen spreekuren seksuele gezondheid waar men zich gratis en anoniem kan laten testen op soa en hiv. Dat dit voorziet in een behoefte blijkt uit de aantallen bezoekers (105.000 in 2010).

Zorg goed, maar ook verbeterpunten

De inspectie komt tot de conclusie dat de GGD’en deze spreekuren over het algemeen op een verantwoorde manier uitvoeren. De IGZ ziet echter ook punten voor verbetering. De GGD‘en beschikken over de basisdeskundigheid op het gebied van de seksuele gezondheid. Maar zij moeten deze deskundigheid wel onderhouden om verantwoorde zorg te kunnen blijven leveren. De GGD’en hebben samenwerkingsafspraken met verschillende disciplines en uitvoerende partners, maar deze zijn vaak onvolledig en soms niet schriftelijk vastgelegd. Voor mensen met klachten is een spreekuur niet altijd tijdig toegankelijk.

Het Regionaal Centrum Seksuele Gezondheid (RCSG) coördineert de uitvoering van de zorg in een regio. In de regio zijn zij verantwoordelijk voor het organiseren van onder andere surveillance, naleving van de kwaliteitseisen van de uitvoerende GGD’en en samenwerkingsafspraken met partijen in de regio. Geen enkel RCSG had samenwerkingsafspraken met de huisartsen. De inspectie vindt dat activiteiten van de huisarts en de GGD op het gebied van de seksuele gezondheid onvoldoende op elkaar zijn afgestemd en dat deze afstemming moet verbeteren.

Vervolg

Al tijdens het onderzoek zijn de GGD’en gestart met verbeteringen. Na mei beoordeelt de inspectie de verbeteringen waar de GGD’en de inspectie over moeten informeren. De inspectie zal enkele instellingen bezoeken om vast te stellen of deze verbeteringen ook echt zijn ingevoerd.

Meer informatie