1. Home
  2.   Actueel
  3.   Nieuws
  4. Geactualiseerd overzicht verpleegzorginstellingen

Geactualiseerd overzicht verpleegzorginstellingen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft afgelopen anderhalf jaar intensief toezicht gehouden op 150 verpleegzorginstellingen. Op 4 juli 2016 publiceerde de inspectie het rapport ‘Eindrapportage toezicht IGZ op 150 verpleegzorginstellingen’. Het overzicht met de betrokken zorginstellingen is aan staatssecretaris Van Rijn aangeboden. Nadat de staatssecretaris dit overzicht naar de Tweede Kamer stuurde, plaatste de inspectie het met een toelichting op haar website. Tijdens het debat over de verpleeghuiszorg op 6 juli 2016 heeft de staatssecretaris toegezegd om in oktober een geactualiseerd overzicht te presenteren.

Duiding van het overzicht

De inspectie heeft het overzicht geactualiseerd met als peildatum 16 september 2016. Dit is de peildatum voor het oordeel dat de plaats van de organisatie op de geactualiseerde lijst bepaalt.

Weergave van de verpleegzorginstellingen 
Het overzicht bestaat uit die instellingen die op de overzicht met peildatum 15 maart 2016 stonden en die op peildatum 16 september 2016 voldeden aan de definitie van de categorie 1, 2 of 3. De instellingen die op peildatum 16 september voldeden aan de definitie van categorie 4 zijn niet opgenomen.

In het overzicht met peildatum 15 maart 2016 stonden de instellingen op verschillende manieren genoemd. Soms werd een moederonderneming genoemd en bij een andere instelling de dochteronderneming. De inspectie vindt het belangrijk om concernverbanden niet door elkaar heen te laten lopen. Daarom wordt in dit geactualiseerde overzicht van elke instelling zowel de moederonderneming als de dochteronderneming die is bezocht, genoemd.

Peildatum 16 september 2016 
De peildatum die is gehanteerd is 16 september 2016. Dit betekent dat het een momentopname is en dat het zo kan zijn dat de situatie inmiddels is gewijzigd.

Alle ontwikkelingen in de zorginstellingen ná 16 september 2016, of dit nu een positieve of negatieve ontwikkeling is, zijn niet meegewogen in de oordeelsvorming. Daarom hebben deze geen invloed gehad op de plaats in een van de 4 categorieën.

De inspectie stelt vast dat instellingen niet stil zitten en hard werken om de tekortkomingen aan te pakken en verbetering door te voeren. Ook het toezicht van de inspectie is een continu proces. Als de inspectie de rapporten met de bevindingen van deze bezoeken klaar heeft, worden ze volgens de gebruikelijke procedure (PM verwijzing naar deze procedure op de website) openbaar gemaakt.

De eventuele zienswijze van de betrokken organisatie is ook beschikbaar op de website van de IGZ.

Categorieën 
Net als in het overzicht met peildatum 15 maart 2016 zijn bij deze actualisatie de instellingen onderverdeeld in vier categorieën.De onderverdeling in categorieën is als volgt:

1. Intensief vervolgtoezicht 
Dit betekent dat in korte tijd meerdere (onaangekondigde) toezichtbezoeken aan verschillende locaties binnen een organisatie plaats vinden en daarnaast waar nodig meerdere bestuursgesprekken. Op basis daarvan geeft de inspectie een oordeel over de gehele zorgorganisatie. Dit oordeel kan vervolgens leiden tot toezicht- en handhavingsinterventies.

2. Vervolgtoezicht 
De inspectie houdt vervolgtoezicht in de vorm van inspectiebezoeken en/of bestuursgesprekken. De inspectie toetst zo of de instelling de tekortkomingen die zijn geconstateerd, oplost. Als dat het geval is, sluit de inspectie het toezichttraject op betreffende locatie af (zie 4).

3. In afwachting van resultaatsverslag al dan niet vervolgtoezicht nodig
De inspectie heeft in een bezoek tekortkomingen geconstateerd. De instelling moet van de inspectie een verslag maken over hoe zij deze tekortkomingen aanpakt en/of heeft aangepakt, het zogenoemde resultaatsverslag. De inspectie bepaalt na ontvangst van dit resultaatverslag of vervolgtoezicht noodzakelijk is (zie 2).

4. Toezichttraject afgesloten
Dit betekent dat de inspectie in 2016 de zorginstelling niet opnieuw vanuit het risicotoezicht bezoekt. Indien meldingen of andere signalen aanleiding geven voor toezicht, zal de inspectie opnieuw toezicht houden in de vorm van inspectiebezoeken en/of bestuursgesprekken.

Verschillen per locatie 
Het oordeel van de IGZ op 16 september 2016 over de betrokken zorginstellingen is gebaseerd op de bevindingen van het toezicht. Deze toezichtresultaten (zoals oordelen uit inspectiebezoeken, calamiteitenrapportages en oordelen op basis van een bestuursgesprek) zijn gewogen en vertaald naar vervolgactiviteiten en een indeling in vier categorieën.

Er kunnen grote verschillen bestaan tussen locaties van dezelfde aanbieder. De kwaliteit en veiligheid van zorg kan bij de ene locatie op orde zijn, terwijl een andere locatie van dezelfde aanbieder flinke tekortkomingen laat zien. Ook kan het zijn dat er bij een aanbieder op meerdere locaties tekortkomingen zijn.

Toezicht is een continu proces 
Zoals gezegd is dit overzicht een momentopname, het toezicht van de inspectie is een continu proces. Het toezicht in het kader van het rapport uit 2014 ‘Verbetering van de kwaliteit van ouderenzorg gaat langzaam’ is bij zorgaanbieders, die op peildatum 16 september voldeden aan de definitie van categorie 4, afgesloten. Ze vallen sinds 16 september weer onder het reguliere risicogestuurde toezicht van de inspectie.

Het is de taak van de inspectie om in de verpleeg(huis)zorgsector continu toezicht te houden op de veiligheid en de kwaliteit van zorg. Dit betekent dus dat ook bij andere instellingen toezicht- en mogelijk handhavingstrajecten lopen. Zij zijn niet in het kader van het rapport uit 2014 ‘Verbetering van de kwaliteit van ouderenzorg gaat langzaam’ bezocht, maar op basis van ons reguliere risicogestuurde toezicht. De toezichtrapporten die de inspectie daarover uitbrengt, zijn te vinden op www.igz.nl.

Naar boven

Geactualiseerd overzicht

Naam zorginstellingCategorie op peildatum 16-09-2016Brief naar instellingZienswijze instelling
Avondrust B.V.1Brief (pdf, 121 kB)Zienswijze (pdf, 63 kB)
Care Residence Zonnestraal B.V. (Senior Care Holding B.V.)1Brief (pdf, 121 kB)
DS Verzorgd Wonen (is inmiddels overgenomen Domus Magnus Holding B.V.)2Brief (pdf, 119 kB)Zienswijze (pdf, 63 kB)
Raphaëlstichting2Brief (pdf, 105 kB)Zienswijze (pdf, 33 kB)
Stichting Aafje3Brief (pdf, 120 kB)
Stichting Amie Ouderenzorg2Brief (pdf, 120 kB)Zienswijze (pdf, 139 kB)
Stichting Amsta3Brief (pdf, 120 kB)Zienswijze (pdf, 60 kB)
Stichting Amstelring Groep2Brief (pdf, 120 kB)Zienswijze (pdf, 70 kB)
Stichting Azora3Brief (pdf, 119 kB)Zienswijze (pdf, 64 kB)
Stichting Beweging 3.01Brief (pdf, 121 kB)Zienswijze (pdf, 64 kB)
Stichting Careyn (Aveant B.V/ Zuwe Zorg B.V./ Careyn Zuid-Hollandse eilanden B.V./ Careyn DWO/ NWN B.V.)1Brief (pdf, 120 kB)Zienswijze (pdf, 249 kB)
Stichting Cato1Brief (pdf, 123 kB)Zienswijze (pdf, 34 kB)
Stichting De Zorgboog3Brief (pdf, 120 kB)Zienswijze (pdf, 63 kB)
Stichting de Zorgcirkel3Brief (pdf, 121 kB)Zienswijze (pdf, 25 kB)
Stichting Evean Zorg (Espria)3Brief (pdf, 122 kB)
Stichting Gasthuis Sint Jan De Deo2Brief (pdf, 196 kB)Zienswijze (pdf, 29 kB)
Stichting Humanitas1Brief (pdf, 125 kB)Zienswijze (pdf, 69 kB)
Stichting ICARE (Espria)3Brief (pdf, 121 kB)
Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen2Brief (pdf, 197 kB)Zienswijze (pdf, 87 kB)
Stichting Laurens1Brief (pdf, 123 kB)Zienswijze (pdf, 60 kB)
Stichting Lelie Zorggroep2Brief (pdf, 121 kB)
Stichting Meriant (Alliade)3Brief (pdf, 120 kB)Zienswijze (pdf, 64 kB)
Stichting Oosterlengte3Brief (pdf, 122 kB)
Stichting Pantein3Brief (pdf, 120 kB)Zienswijze (pdf, 52 kB)
Stichting Saffier - De Residentie Groep2Brief (pdf, 122 kB)Zienswijze (pdf, 64 kB)
Stichting Warande1Brief (pdf, 121 kB)Zienswijze (pdf, 61 kB)
Stichting Warmande3Brief (pdf, 121 kB)
Stichting WoonZorgcentra Haaglanden (WZH)2Brief (pdf, 123 kB)Zienswijze (pdf, 303 kB)
Stichting Zonnehuisgroep Noord/Zonnehuis Thuis/Zonnehuis Experts Eerste Lijn2Brief (pdf, 120 kB)Zienswijze (pdf, 142 kB)
Stichting Zorggroep Charim3Brief (pdf, 120 kB)Zienswijze (pdf, 51 kB)
Stichting Zorggroep Florence2Brief (pdf, 182 kB)
Stichting Zorggroep Oldael3Brief (pdf, 194 kB)Zienswijze (pdf, 64 kB)
Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land2Brief (pdf, 122 kB)Zienswijze (pdf, 52 kB)
Woon-zorg De Aa B.V. te Wierden (Thuisgenoten Holding B.V. )3Brief (pdf, 190 kB)
Zorggroep Groningen3Brief (pdf, 120 kB)Zienswijze (pdf, 61 kB)

Naar boven