1. Home
  2.   Actueel
  3.   Nieuws
  4. Actualisatie Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd

Actualisatie Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd

Nieuwsbericht | 16-02-2017

Bij haar toezicht maakt de Inspectie Jeugdzorg gebruik van het Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd (VHJ). Dit toetsingskader wordt ook gebruikt bij het gezamenlijk toezicht van de Inspectie Jeugdzorg en Inspectie voor de Gezondheidszorg.

In 2016 is het Toetsingskader VHJ geëvalueerd en geactualiseerd. Het interactieve toetsingskader is beschikbaar via de website Verantwoorde Hulp voor Jeugd.

In het geactualiseerde Toetsingskader VHJ zijn specifieke toetsingskaders en verwachtingen opgenomen voor nieuwe toetreders in de jeugdhulp, jeugdhulp zonder verblijf, jeugdhulp met verblijf en gesloten jeugdhulp. Vanuit de website Verantwoorde Hulp voor Jeugd kan doorgeklikt worden naar de specifieke toetsingskaders.

Het Toetsingskader VHJ is gebaseerd op de bestaande wet- en regelgeving, de kwaliteitskaders uit het veld en de richtlijnen van professionals voor verantwoorde hulp. Het bestaat uit vijf thema’s: Uitvoering hulp, Veiligheid, Leefklimaat, Cliëntenpositie en Bestuurlijke organisatie. Elk thema is uitgewerkt in een aantal criteria en verwachtingen. Afhankelijk van het toezicht bepaalt de inspectie welke verwachtingen worden getoetst.