1. Home
  2.   Actueel
  3.   Nieuws
  4. Aanwijzing voor Zorg Stichting Vivence (ZSV)

Aanwijzing voor Zorg Stichting Vivence (ZSV)

Nieuwsbericht | 03-11-2016

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (inspectie) heeft een aanwijzing gegeven aan Zorg Stichting Vivence (ZSV) in Rotterdam. De aanwijzing gaat specifiek over de locatie Boelijn van ZSV in Almere. De zorg bij Boelijn voldoet niet aan de normen en daarom bestaan er risico’s voor de cliënten.

Wat is er aan de hand?

In 2015 heeft ZSV (locatie Borculo) onder verscherpt toezicht gestaan. De organisatie was nog bezig met doorvoeren van verbeteringen, toen in juli 2016 de bestuurder werd aangehouden. Hij werd verdacht van fraude.

Dit heeft tot veel onrust geleid bij cliënten van de ZSV-locatie Boelijn, maar ook bij medewerkers. Het ziekteverzuim is hoog en een aantal medewerkers zijn ontslagen of zelf vertrokken. De medewerkers die er nog zijn, worden overbelast.

ZSV kan niet de nodige gedragskundige ondersteuning leveren bij Boelijn, omdat orthopedagogen vertrokken zijn of ziek of nog te weinig ervaring hebben. Niet alle cliënten hebben een vaste begeleider. Hierdoor komt goede zorg in het geding. Medewerkers proberen er het beste van te maken. Maar ze kunnen nergens terecht met vragen over de dingen waar ze tegenaan lopen.

De verbeteringen waar ZSV aan werkte, zijn door dit alles tot stilstand gekomen.

Waaraan moet ZSV werken bij Boelijn?

ZSV moet onder meer deze tekortkomingen oplossen:
- Incidenten en (bijna)fouten moeten worden gemeld, geregistreerd en geanalyseerd. Het is belangrijk dat dit gebeurt, zodat iedereen ervan kan leren. Zo kunnen dergelijke incidenten in de toekomst worden voorkomen.
- ZSV moet zorgen voor beleid rond correct omgaan met cliënten en omgaan met seksualiteit. Dit beleid moet bekend zijn bij iedereen die er werkt bij Boelijn. De organisatie moet ervoor zorgen dat het ook nageleefd wordt.
- ZSV moet ervoor zorgen dat de inzet van de medewerkers bij Boelijn goed afgestemd is op de behoeften van de cliënten. Medewerkers moeten ook goed geschoold zijn voor het werk met de doelgroep.

Hoe nu verder?

De inspectie verwacht van ZSV dat het uiterlijk 10 november alle cliënten heeft overgedragen. Gebeurt dat niet, dan kan de inspectie een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen.

ZSV moet er ook voor zorgen dat de zorg bij de andere locaties op orde is. De inspectie zal hier mogelijk ook (on)aangekondigde bezoeken brengen.

Meer informatie